Folk flest vil ha sentrumspolitikk

<strong>Folk flest vil ha sentrumspolitikk</strong>

Regjeringspartiene sliter på meningsmålingene, som folk sliter med svekket økonomi. Det er ikke dermed gitt at det er fritt fram for Høyre og Frp ved stortingsvalget i 2025.

Høyresiden har jo ingen åpenbart bedre løsninger på høye priser på strøm, mat og drivstoff. Kommentariatet går (igjen) i flokk og bruker svake målinger til å dømme Ap og Sp nord og ned, ofte med forbausende kortsiktighet og svake analyser. Gode unntak finnes.

Det er jo ingen logikk i at folk som er forbanna på strømpriser, økte renter og matpriser, flokker seg om Høyre. Det er åpenbart en protest, og dermed kan situasjonen også snu hvis virkeligheten endrer seg. Jeg synes folk i Ap og Sp skal ta det litt med ro, legge panikken til side og la regjeringen jobbe. Det trengs litt stamina i disse tider.

Jeg tar opp igjen denne bloggen fordi jeg er engasjert i samfunnet og opptatt av hvilken retning det tar, i Norge og internasjonalt. Jeg er opptatt av liberale verdier, den norske samfunnsmodellen og det politiske sentrums helt avgjørende betydning og rolle.

Derfor vil jeg drodle litt om dette framover.

Frihet er grunnverdien i det liberale samfunnssynet. Det er friheten Putin frykter. Frie valg ville ha kastet han fra makten. Det er friheten for oss alle som står på spill om Kina styrker sin makt i verden. Det er de liberale grunnverdiene om maktdeling som står på spill når Trump på ny kan bli president, og undergrave sannhet og tillit.

Det er ikke tilfeldig når lederne i Tyrkia og Ungarn går til angrep på frie medier og et uavhengig rettssystem. Demokratiets bærebjelker.

I Norge er det bred enighet om de grunnleggende liberale verdiene, men vi ser jo at noen på ytterkantene avslører seg i møtet med Putins imperialisme og grove overgrep, både i Ukraina og mot egen befolkning.

Under den store enigheten, ligger mange lag av ulike interesser og ideologier innenfor det demokratiske, liberale Norge. Hvem ivaretar balansen i den norske samfunnsmodellen, mellom arbeid og kapital, individ og fellesskap, ulikhet og likeverd? Hvem truer denne balansen? Hvordan ter makta seg?

Jeg mener dagens regjering er det nærmeste vi kommer en sentrumsregjering i dagens Norge. Den bør danne flertall med sentrum, i stedet for mot venstre. Men det ønsker altså ikke Venstre og KrF. De velger en strategi der Frp på ny vil få makt. De binder seg til høyresiden og svekker sentrum. Sentrumspartiet Senterpartiet blir hovedfiende, mens Frp er inne i varmen.

Sosialistenes kamp mot «de rike» er destruktiv, og handler ikke primært om fordeling og utjevning. Formueskatten er et reelt problem, og det er ikke i noens interesse at formuer flyttes ut av landet.

Makten i Norge går fortsatt gjennom sentrum, men det er et problem at også fløypartier får makt gjennom todelingen av politikken.  Dermed forrykkes den viktige balansen som er grunnlaget for den norske/nordiske samfunnsmodellen. Verdens mest vellykkede.

Hvor går sentrum i norsk politikk? Hvordan står det til med liberale verdier? Truslene kommer både fra høyre og venstre.

Det er noe av det jeg vil skrive mer om i tida framover.

(Foto: Skjermdump fra NRK, debatten 28/3-23)