Hva er galt med et regulert taximarked?

Hva er galt med et regulert taximarked?

Svaret er: Ingenting. Det er tvert imot til stor fordel for kundene, sjåførene og samfunnet.

Bildet over ble tatt på Gran Canaria i sommer. Taxiene er like i farge, har samme takster og om du tar den første i køen er det mest rettferdig, for sjåføren der har ventet lengst på tur.

I sterk kontrast til dette ser vi taximarkedet i Oslo, som er helt kaotisk. Oppslagene om folk som føler seg lurt til å betale svært høye priser er mange, og bare toppen av isfjellet. Sist ute var Bjørn Eidsvåg (link). Det var en varslet utvikling, men de borgerlige politikerne, direktøren i Forbrukerrådet, kommentariatet i Oslo-pressen og flere lukket ørene.

Hva er poenget for en by med en taxitjeneste helt ute av kontroll? Ublu priser en én ting. Overfylte holdeplasser med biler uten merking og prisopplysninger, ulovlige «holdeplasser» foran hoteller og utesteder, alles kamp mot alle, masse tomkjøring i en by der bilismen ellers skal begrenses.

Er de stolte nå?

Lovgivningen er nasjonal, men saken burde likevel være aktuell i valgkampen. Høyre og Venstre i Oslo var pådrivere for frislippet. Er Eirik Lae Solberg (H) og Hallstein Bråthen Bjerke (V) stolte av det de har stelt i stand? Vil de og deres partier motsette seg forsøk fra dagens regjering på å stramme inn?

Er Forbrukerrådet fornøyd – de som hevdet frislippet ville gi lavere priser og tryggere drosjer? Hvorfor er det ingen medier som spør dem? For få år siden advarte de sterkt mot «friåkere» – taxier uten en sentral, som ble en skandale i Sverige. Plutselig var det glemt.

Jeg beskrev årsakene til dette i et foredrag i Arendal i fjor. Det druknet i mengden av debatter, men faktaene ligger der for dem som vil grave litt under overflaten.

Oppgi gatemarkedet?

Det fantastiske er at tilhengere av frislippet, som Civita, Aftenpostens kommentatorer og de få borgerlige politikere som uttaler seg, mener svaret er at kundene (og turistene!) må slutte å kapre taxi på gaten, og bare bruke apper.

Underforstått er dette da en anbefaling av de utenlandske aktørene som har gjeninnført moms- og skatteunndragelser, som nekter å oppgi lovpålagte skatteopplysninger (og slipper unna med det!), og som har takster ingen sjåfør kan leve av. Det er jo derfor de samme bilene forsøker å flå de kundene de greier å lure fra gateplan.

I sum er det akkurat det dysfunksjonelle markedet som næringen advarte mot. Fordi det er et faktum at taximarkeder ikke regulerer seg selv til den balansen mellom tilbud og etterspørsel som er forutsetningen for at regulering er unødvendig.

Aksepterer sosial dumping

De borgerlige partiene bygger ikke på kunnskap og erfaring, men på markedsfundamentalistisk ideologi, og aksepterer løsarbeid og sosial dumping for sjåfører. De synes overetablering og unødig bilkjøring i sentrum er greit, på samme måte som at godtroende kunder blir lurt til å betale mye mer enn nødvendig.

Borgerlig seier vil sementere dette regimet i byen. Jeg er ikke imponert over byrådet heller. MDG feiget unna da loven ble behandlet i Stortinget, Raymond Johansen påpeker problemet, men gjør lite.

Mange flere kunder skal nok bli flådd, mange flere sjåfører må jobbe urimelig lenge for en lav lønn, før det eventuelt blir ryddet opp i kaoset.

(Jeg er tidligere kommunikasjonssjef og redaktør i Norges Taxiforbund, men nå uten forbindelse til næringen).

One thought on “Hva er galt med et regulert taximarked?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *